Βιολι – Σαξοφωνο

Μιχάλης Τσιερκέζος 

(99498808)

Φανός Κωνσταντινιδης 

(99400797)

Γιάννος Μοδίτης 

(99555543)